Zobacz łyżkę w akcji:

Tech-sort

Tech-sort s.c.
ul.Ostródzka 190
03-289 Warszawa
NIP: 524 274 73 08

Tech-sort

Dział sprzedaży:
tel.: +48 696 266 315
e-mail: kontakt@tech-sort.pl

Tech-sort

Tech-sort

Łyżki przesiewaj±ce Tech-sort

to skuteczne narzędzie do:

  • oczyszczania ziemi
  • odzyskiwania kruszyw
  • recyklingu odpadów stałych
  • zasypywania ruroci±gów, przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych

Najważniejsze zalety:

  • niska waga zwiększj±ca potencjaln± pojemno¶ć, a co za tym idzie wydajno¶ć
  • mocna rama główna przejmuj±ca wszystkie obci±żenia zwi±zane z prac± łyżki
  • łożyskowanie minimalizuj±ce potencjalne zagrożenia wynikaj±ce z nieustannego oddziaływania przesiewanego materiału
  • dedykowane zestawy adaptacyjne optymalizuj±ce geometrię zamykania łyżki do maszyn różnych producentów
  • dostępno¶ć czę¶ci zamiennych i eksploatacjnych na miejscu w Polsce
  • profesjonalny serwis mobilny

W trosce o długotrwał± i niezawodn± eksploatację łyżki Tech-sort, a w konsekwencji zadowolenie klientów, do produkcji użyte zostały materiały i podzespoły najwyszej jako¶ci.

Tech-sort

Łyżki przesiewaj±ce

Tech-sort